NAŠE SLUŽBY 

Radi Vám pomôžeme s vašou stavbou, kontaktujte nás

REKONŠTRUKCIA STRECHY

Montáž strechy realizujeme aj na kľúč presne podľa vašich požiadaviek. Zabezpečíme všetko od úvodnej obhliadky a zamerania cez dodanie materiálu až po dokončenie prác pre všetky typy striech. Postaráme sa o tesárske, klampiarske a pokrývačské práce.

Naši odborníci sa postarajú o to, aby ste mali na svojej stavbe len ten najlepší materiál za najdostupnejšie ceny na trhu. 

Uvedomujeme si, že rekonštrukcia strechy je pre naších klientov dlhodobou investiciou v živote, preto služby vykonovávame: cielavedomo, odborne, profesionálne.

MONTÁŽ PLECHOVEJ STRECHY

Montáž plechovej krytiny začína kontrolou skladby strešného plášťa, krovu, všetkých jeho prvkov a nerovností. Nasleduje položenie odkvapového lemovania a izolácie. Ďalším krokom je tvorba nosného podkladu.

Teraz prichádza na rad samotná montáž plechovej krytiny. Je potrebné postupovať od jej ukotvenia. Od správneho ukotvenia bude závisieť odolnosť strechy voči vetru a tiež jej izolačné vlastnosti.

Pozor na každý detail. Ak je na streche vikier, úžľabie, komín, strešné okno alebo strešný výrez, pripevní sa posledný pás krytiny, ktorý nie je potrebné upravovať. Potom sa odmeria vzdialenosť k otvorom, ktoré bude potrebné urobiť. Tieto vzdialenosti a rozmery otvorov sa naznačia na pásy strešnej krytiny.

Pri jej rezaní je nutné používať špeciálne nožnice a rez sa musí vykonať čo najpresnejšie. Zabezpečí sa tak, že pri rezaní nedôjde k poškodeniu ochrannej vrstvy. Takto upravené pásy je možné ukotviť na strešnú konštrukciu.

REKONŠTRUKCIA KROVU

Ak sa podrobnejšie pozrieme na chyby samotných krovov, často narazíme na poddimenzované nosné prvky, niekedy aj z nevhodného materiálu, na hnilobu a ložiská drevokazného hmyzu, nedostatky z konštrukčného hľadiska (hrúbka krokiev je nedostatočná na montáž tepelnej izolácie). Z hľadiska priestorového využitia, keď treba otvoriť podkrovný priestor, môžu zavadzať väzné trámy.

RADI POSTAVÍME VAŠE MIESTO PRE ŽIVOT